Wet Werk en Zekerheid

Op onderstaande link is informatie te vinden over de sociale zekerheid in Nederland.
Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid is onder andere de rechtspositie van werknemers met een tijdelijk contract of oproepcontract veranderd.

Transitievergoeding

Mensen met een tijdelijk contract hebben nu ook het recht op een zogenoemde transitievergoeding als ze ten minste twee jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever.

Van tijdelijk naar vast contract

Daarnaast gaan elkaar opvolgende tijdelijke contracten tegenwoordig over in een vast contract als een periode van twee jaar wordt overschreden. Zo wordt voorkomen dat werknemers te lang op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken waar het structurele werkzaamheden betreft.

Tussenperiode opeenvolgende contracten

De tussenperiode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, is verlengd van drie naar zes maanden, waardoor draaideurconstructies worden tegengegaan.

Verlenging ja of nee?

Ook moet bij tijdelijke contracten uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst duidelijkheid gegeven worden over een eventuele verlenging van het contract. Zo krijgen mensen meer zekerheid over hun inkomsten.

http://www.zorgwijzer.nl/faq/sociale-zekerheid