E-Flex Personeelsdiensten is aangesloten bij de Branche Organisatie NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen)
De regels die voor jou als uitzendkracht gelden zijn vastgesteld aan de hand van een fasen systeem. In welke fase jij zit hangt af van het aantal weken dat je in dienst bent bij een werkgever.

Voor de mensen die niet weten hoe het zit; Hier een korte uitleg.

Fase 1.
Dit is de eerste fase waar je in belandt als je gaat werken via E-Flex Personeelsdiensten. In deze fase maakt het niet uit of je bij verschillende werkgevers aan de slag gaat. Ook is de hoeveelheid uren niet geheel van belang.
Fase 1 telt in weken. Wanneer je 26 weken achtereen hebt gewerkt ga je door naar fase 2. Wanneer je in deze 26 gewerkte weken, langer dan 6 maanden niet werkt, begint de telling weer opnieuw.
Voorbeeld; Jan start op 1 februari bij bedrijf X daar werkt hij tot en met 1 aug, hij heeft dan 26 weken gewerkt en gaat over naar fase 2.
of: Jan start op 1 februari bij bedrijf x en werkt daar tot en met 1 april en 1 dec gaat hij weer aan het werk.  De onderbrekingsperiode is langer dan 6 maanden dus start de telling in fase 1 weer opnieuw.

Fase 2
Dit is de 2e fase waar je in belandt als je al werkt via E-Flex. Deze fase is 52 gewerkte weken. Hier geldt ook, wanneer je een onderbrekingsperiode hebt van 6 maanden of langer, start de telling opnieuw, naar fase 1.
Fase 3
Als je 78 weken gewerkt hebt met een onderbrekingsperiode korter dan 6 maanden, dan gaat je uitzendovereenkomst over in een contract voor bepaalde tijd.  Dit wordt ook wel fase 3 genoemd. Wij mogen je binnen een periode van 4 jaar maximaal 6 van deze contracten aanbieden. Ook hier geldt de regel, bij een onderbrekingsperiode langer dan 6 maanden start de fase telling weer opnieuw en kom je terecht in Fase 1.
Als je al deze contracten doorlopen hebt is er een laatste fase.

Fase 4.
Een contract voor onbepaalde tijd.

Dit zijn de 4 fases die je doorloopt wanneer je werkzaam bent bij een uitzendbureau.