Wijziging premiekorting oudere werknemer

Wanneer een werkgever een werknemer in dienst neemt die op dat moment ouder is dan 56 jaar en uitkeringsgerechtigd is, kan de werkgever hier momenteel een premiekorting op ontvangen. Echter zal deze premiekorting vanaf begin 2018 veranderen. 2017 is hierdoor het laatste jaar waarin er nog aanspraak gemaakt kan worden op de premiekorting. Na dit jaar zal de premiekorting (onder voorwaarden) automatisch omgezet worden in een loonkostenvoordeel. Het UWV biedt de regeling loonkostenvoordeel als tegemoetkoming naar werkgevers en deze zal vervolgens aan het eind van het kalenderjaar door de belastingdienst worden uitgekeerd aan de werkgever.  Dit houdt dan ook in dat er aan het eind van het jaar gekeken wordt of de werknemer voldoet aan de gestelde voorwaarden. Dit betekend dus dat er alsnog bepaald kan worden dat deze niet aan de voorwaarden voldoet.
Daarnaast kan de premiekorting nu nog tot vijf jaar met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Dit kan door middel van een correctiebericht ingediende loonaangifte. Bij de nieuwe regeling is deze correctie regeling niet meer mogelijk.

De exacte voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn nog niet bekend gemaakt. Wanneer wij hier meer over weten zullen wij dit hieronder verder toelichten.

Wilt u nu al vast wat meer informatie, kijk dan op:

Mobiliteitsbonus wordt loonkostenvoordeel (LKV)