Groot personeelsgebrek op arbeidsmarkt!

Werkgevers kampen momenteel met een groot personeelstekort. Voorheen ondervond de ICT en Technische branche hier voornamelijk problemen bij. Maar inmiddels hebben ook andere branches moeite met het invullen van vacatures. Zo geeft 60% van de werkgevers uit de gezondheidszorg, detailhandel en industrie aan problemen te ondervinden met het invullen van functies. In het onderwijs verwacht vier op de vijf werkgevers volgend problemen.

Binnen de verschillende regio’s lopen de tekorten echter wel flink uiteen. Zo kampen werkgevers in Noord-Holland-Noord met een tekort van 89% terwijl dit in regio Rijnmond zich beperkt tot 40%.

Het ziet er ook niet naar uit dat het tekort zal verminderen. De verwachting is zelfs dat dit nog verder zal gaan stijgen. Het Centraal Planbureau(CPB) is positief tegenover de economische groei in het land en gaat uit van 2.4% groei in 2017. Voorheen was de verwachting nog 2.1% groei. Voor volgend jaar wordt er nog 2% groei voorzien. Wat betekend dat de economisch groei naar verwachting aanhoudt.

Bron: Flexmarkt