Ambulant begeleider in de Geestelijke Gezondheidszorg

Omgeving Boxtel

 

Omgeving Boxtel   30   ZORG

 

FUNCTIE OMSCHRIJVING

Wij zijn voor onze opdrachtgever op zoek naar een ambulant begeleider. Als ambulant begeleider ben je verantwoordelijk voor het gehele traject met de cliënt. Van het keukentafelgesprek met de gemeente, tot een gezonde uitstroom en alles wat daar tussen ligt.

De ambulant begeleider schrijft, met de cliënt, het begeleidingsplan en zorgt dat de doelen, met regelmaat, worden geëvalueerd. Daarbij, is de ambulant begeleider het eerste aanspreekpunt en functioneert hij/zij als een spin in het web. Om de cliënt, betrokken instanties en familie te begeleiden bij de zorgvraag en om te voorkomen dat de klachten of de (over)last verergeren. Je bent er voor de cliënt om de bij de belangrijkste levensvragen te ondersteunen en ze te ontlasten bij de hoeveelheid aan zaken die op je af komen op het moment dat je hulpbehoevend bent of word.

Bij de cliënt, streven we naar een, zo hoog mogelijke, maatschappelijke participatie en het opbouwen van een zelfstandig leven. Daar, waar participatie te hoog gegrepen is, vinden we het welbevinden van de client erg belangrijk. Het is niet erg om niet mee te kunnen, het is wel belangrijk om mee te doen!

Vaak zijn cliënten getraumatiseerd of leidden ze aan een psychische stoornis. Diagnosestelling en een behandeltraject bij de GGZ is dan nodig. Het is belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen wat is aangeleerd of waarmee men dient te leren omgegaan. Is de cliënt gediagnostiseerd met autisme, heeft hij/zij AD(H)D, is hij leerbaar, wat kan hij zelf en wat niet.

Na een behandeling is het belangrijk dat de begeleider, het geleerde weet te implementeren in het dagelijkse leven, zodat er minimale kans is op terugval of achteruitgang. Soms is stabilisatie het hoogst haalbare.

De cliënt, leert zijn eigen leefomgeving te verzorgen en onderhouden, zijn persoonlijke verzorging te doen, zijn sociale contacten te onderhouden, financiën te beheren, vind een zinvolle dagbesteding en wordt geholpen in het contact met werkgevers, uitkerende instanties, instellingen en met school.

Taken:
– Hulpvraag omschrijven met de cliënt;
– Begeleidingsplan opstellen en evalueren;
– Opbouwen en onderhouden van het netwerk om de cliënt;
– Onderhouden van een gezonde werkrelatie met instanties in de gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en daaromheen;
– Signaleren en handelen bij achteruitgang of terugval;
– Rapporteren;
– Communiceren met instanties;
– Ondersteuning van de client bij contacten met instanties;
– Ondersteuning bieden middels het plannen van het onderhouden van de leefomgeving;
– Ondersteuning bieden middels het plannen van de persoonlijke verzorging;
– Ondersteuning bieden bij het onderhouden van sociale contacten;
– Ondersteuning bieden bij het organiseren van de financiën;
– Ondersteunen bij het vinden en onderhouden van een zinvolle dagbesteding, scholing en werk;
– Onderhouden van een gezonde werk relatie met instanties, collega's en gemeente;
– Intensief contact en overleg met collega's.
– Medewerkers van d'n Zon zorg verstrekken geen medicatie en hoeven geen medische handelingen te verrichten. Wel – ondersteunen we cliënten bij het uitzetten van medicatie en het contact met arts en apotheek.

GEVRAAGD

– Een afgeronde HBO opleiding SPH, MWD, MJD, sociaal verpleegkundige of vergelijkbaar; MBO 4 mag ook;
– Ruime ervaring binnen de GGZ en of verslavingszorg of het verlangen om te leren;
– Affiniteit met duurzaamheid;
– Hoge mate van zelfstandigheid.
– Kennis van de sociale kaart:
– Bewijs van goed gedrag (VOG):
– Rijbewijs B en eigen vervoer

GEBODEN

Een uitdagende functie binnen een prettige werkomgeving.

CONTACT PERSOON

Laura Louwhoff
laura@e-flexpersoneel.nl

Aanvraagcode: 000126